ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA

V měsící červnu i červenci zkracujeme pracovní dobu, z dúvodu tropických teplot.

pracujeme od 8 hod do 14 hodin.