SLEVY UHLÍ

  Jako již každý rok i v letošním budou probíhat slevy na uhlí.  Slevy budou do konce měsíce května.

  Pokud se budete chtít předzásobit, neváhejte a objednávejte včas.  Při zvýšené poptávce, která nastává většinou

ke konci měsíce, múže dojít k omezení dodávek uhlí ze strany Severočeských dolů.